preskoči na sadržaj

Centar "Liče Faraguna" Labin

Login
Tražilica
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
 

Centar ''Liče Faraguna''

        LABIN

Klasa: 602-10/20-01/05

Urbroj: 2144/01-55-72-01-20-9

Labin, 02.09.2020.g.

                                                                                                                                                                                                                                 

Obavijest kandidatima

U svezi natječaja objavljenog dana 17. kolovoza 2020.g. na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Centra Liče Faraguna Labin za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju, na nepuno, određeno radno vrijeme – 25 sati tjedno, obavještavamo Vas da su odlukom ravnateljice Centra, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, za obavljanje navedenih poslova izabrani Nikolina Rački, Aldijana Josipović, Tanja Milevoj i Roberta Mijaton.

 

                                                                                                                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                             Martina Herceg, prof. rehabilitator

 

 

 

KLASA: 602-10/20-01/04

URBROJ: 2144/01-55-72-01-20-1

DATUM: 17. kolovoza 2020.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Centar ''Liče Faraguna'' Labin kao partner u projektu raspisuje

 

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 4

Mjesto rada: Labin                   

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

         2.OOS

pomoćnika u nastavi za više učenika

25

2.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

1.OOS

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

25

3.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

4.OOS

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

25

4.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

5. OOS

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

25

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2020./2021.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.

 • stručno komunikacijski posrednik mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2020./2021. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),

 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),

 • < >

  uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,

 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 • potvrdu ili certifikat o s

   

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2020./2021. organizirat će Grad Pazin od 31. kolovoza do 2.rujna 2020. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 24. kolovoza 2020. godine.

 

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

                                                           Ravnatelj/ica:

Martina Herceg, prof. rehabilitator

preskoči na navigaciju