preskoči na sadržaj

Centar "Liče Faraguna" Labin

Login
Tražilica
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
 

         

 

Klasa: 112-02/19-01/07

Urbroj: 2144/01-55-72-01-19-8

Labin, 03.09.2019.g.

                                                                                                      

                                                                                                                         

 

Obavijest kandidatima

 

U svezi natječaja objavljenog dana 31.07.2019.g. na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Škole za obavljanje poslova odgajatelja/edukacijskog rehabilitatora, na puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno, obavještavamo Vas da je odlukom ravnateljice Centra, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, za obavljanje navedenih poslova izabrana Kristina Jurković.

 

                                                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                                Martina Herceg, prof. rehabilitator

 

 

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelja defektologa – edukacijskog rehabilitatora (m/ž)

U vezi prijave na natječaja za radno mjesto učitelja defektologa – edukacijskog rehabilitatora na neodređeno radno vrijeme u Centru Liče Faraguna Labin, objavljenog dana 31.07.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Centra Liče Farguna Labin, ovim putem Vas obavještavamo da je, sukladno propisanoj proceduri, utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem

te se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati dana 19.08.2019. godine (ponedjeljak) u 09,45 sati u prostorijama Centra Liče Faraguna Labin, Šćiri 3, Labin.

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta/boravišta

Godina rođenja

1.

        N.H.

               Pula

      1994.

 

Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

 

                                    Predsjednica Povjerenstva za procjenu i vrednovanje

                                                      kandidata za zapošljavanje

 

 

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto odgajatelja/ice

U vezi prijave na natječaja za radno mjesto odgajatelja/ice – edukacijskog rehabilitatora/ice na neodređeno radno vrijeme u Centru Liče Faraguna Labin, objavljenog dana 31.07.2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Centra Liče Farguna Labin, ovim putem Vas obavještavamo da je, sukladno propisanoj proceduri, utvrđen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđene natječajem

te se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati dana 19.08.2019. godine (ponedjeljak) u 09,30 sati u prostorijama Centra Liče Faraguna Labin, Šćiri 3, Labin.

 

Red.br.

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta/boravišta

Godina rođenja

1.

        K.J.

               Rijeka

      1981.

 

Ako kandidat ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

 

 

 

                                    Predsjednica Povjerenstva za procjenu i vrednovanje

                                                      kandidata za zapošljavanje

 

 

 

KLASA: 602-10/19-01/12

URBROJ:2144/01-55-72-01-19-1

DATUM: 09. kolovoza 2019.

 

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Centar ''Liče Faraguna'' Labin kao partner u projektu raspisuje

 

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

                        STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 4

Mjesto rada: Labin                 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Traži se uključivanje:

Broj sati tjedno

1.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

2.OOS

pomoćnika u nastavi za više učenika

25

2.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

1.OOS

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

25

3.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

4.OOS

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

25

4.

Centar "Liče Faraguna" Labin, Šćiri 3, 52220 Labin

5. OOS

pomoćnika u nastavi za jednog učenika

25

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za školsku godinu 2019./2020.

 

UVJETI:

 • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
 • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu sa pojedinom školom sukladno trajanju školske godine 2019./2020. kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
 • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Edukaciju u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“ za školsku godinu 2019./2020. organizirat će Grad Pazin 28.-30. kolovoza 2019. godine s početkom u 15,00 sati u prostorima Spomen doma u Pazinu.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju osobnom dostavom na adresu Škole te moraju biti zaprimljene najkasnije do 16. kolovoza 2019. godine.

 

Prijavu je potrebno poslati s  naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

                                               Ravnateljica Centra:

Martina Herceg, prof. rehabilitator

 

    

Klasa: 112-02/19-01/07

Urbroj: 2144701-55-72-01-19-2

Labin, 31.07.2019. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  te članka 5., 6. i 10. Pravilnika o radu, Centar Liče Faraguna Labin, objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

      1. Odgajatelj, edukacijski rehabilitator (m/ž)

 • na neodređeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

   

   

Uvjeti:

Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Centra Liče Faraguna Labin, Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Pravilnika o radu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku dokaza o državljanstvu

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda

  za mirovinsko osiguranje o radno – pravnom statusu

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Ako kandidati na Natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema članku 102. st.1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17) te dodatne informacije o dokazima iz čl. 103. st.1 koje trebaju priložiti uz prijavu mogu potražiti na poveznici:


Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Odabiru kandidata s kojima će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na mrežnoj stranici škole http://centar-licefaraguna-labin.skole.hr/, link Školski dokumenti – Pravilnici.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu.

Na mrežnoj stranici Centra će najmanje 3 dana prije dana određenog za provođenje Intervjua biti objavljena obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja.

Kandidat koji ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Centra.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Centru Liče Faraguna Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Centar Liče Faraguna Labin, Šćiri 3, 52220 Labin (s naznakom : ''Za natječaj'').

 

Natječaj je objavljen 31.07.2019. godine i biti će otvoren do 08.08.2019. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Centra.

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Martina Herceg, prof. rehabilitator

 

 

 

 

Klasa: 112-02/19-01/06

Urbroj: 2144701-55-72-01-19-2

Labin, 31.07.2019. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  te članka 5., 6. i 10. Pravilnika o radu, Centar Liče Faraguna Labin, objavljuje

 

 

               N A T J E Č A J

                      za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

      1. Učitelj defektolog – edukacijski rehabilitator (m/ž)

 • na neodređeno i puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

   

Uvjeti:

Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Centra Liče Faraguna Labin, Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Pravilnika o radu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

- presliku dokaza o državljanstvu

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda

  za mirovinsko osiguranje o radno – pravnom statusu

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Ako kandidati na Natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema članku 102. st.1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17) te dodatne informacije o dokazima iz čl. 103. st.1 koje trebaju priložiti uz prijavu mogu potražiti na poveznici:


Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Odabiru kandidata s kojima će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na mrežnoj stranici škole http://centar-licefaraguna-labin.skole.hr/, link Školski dokumenti – Pravilnici.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti intervjuu.

Na mrežnoj stranici Centra će najmanje 3 dana prije dana određenog za provođenje Intervjua biti objavljena obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja.

Kandidat koji ne pristupi Intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Centra.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Centru Liče Faraguna Labin da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjetima dostaviti na adresu: Centar Liče Faraguna Labin, Šćiri 3, 52220 Labin (s naznakom : ''Za natječaj'').

 

Natječaj je objavljen 31.07.2019. godine i biti će otvoren do 08.08.2019. godine.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Centra.

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Martina Herceg, prof. rehabilitator

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
prilozi.zip
raunovodstvodokumenti.zip

preskoči na navigaciju