2019-04-13 17:56:40

NAŠ SAN NJIHOV OSMIJEH

I ove godine  su se djelatnici Centra, učenici i njihovi roditelji uključili u akciju sakupljanja hrane  za potrebite. Zahvaljujemo se svima koji su pomogli svojim prilogom.


Centar "Liče Faraguna" Labin